Zbiory

2023

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2023 r. Ogółem 79.859 woluminów, w tym:

 • dorośli – 49.687;

 • multimedia – 2.532;

 • dzieci   – 26.203;

 • dzieci multimedia – 1.437.

Czytelnicy w 2023 r. Ogółem – 2.830, w tym:

 • dorośli – 1.638;

 • dzieci   – 1.192.

Książki :

Wypożyczenia w 2023 r. Ogółem – 89.427, w tym:

 • dorośli – 55.025;

 • dzieci   – 34.402.

Udostępnione na miejscu w 2023 r. Ogółem – 6.585, w tym:

 • dorośli – 4.311;

 • dzieci   – 2.274.Multimedia :

Wypożyczenia w 2023 r. Ogółem – 2.867, w tym:

 • dorośli – 1.768;

 • dzieci – 1.099.Udostępnione na miejscu w 2023 r. Ogółem – 20, w tym:

 • dorośli – 16;

 • dzieci   – 4.

 

Czasopisma :

Wypożyczenia w 2023 r. Ogółem – 1.973, w tym:

 • dorośli – 1.803;

 • dzieci   – 170.

Udostępnione na miejscu w 2023 r. Ogółem 6.569, w tym:

 • dorośli – 5.792;

 • dzieci   – 777.

2022

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2022 r. Ogółem 77.788  woluminów, w tym:

 • dorośli – 48.871;
 • multimedia – 2.359;
 • dzieci   – 25.217;
 • dzieci multimedia – 1.341.

Czytelnicy w 2022 r. Ogółem – 2.657, w tym:

 • dorośli – 1.550;
 • dzieci   – 1.107.

Książki:

    Wypożyczenia w 2022 r. Ogółem – 80.424, w tym:

 • dorośli – 48.206;
 • dzieci   – 32.218.

     Udostępnione na miejscu w 2022 r. Ogółem – 5.633, w tym:

 • dorośli – 4.113;
 • dzieci – 1.520.

 Multimedia:

    Wypożyczenia w 2022 r. Ogółem – 2.634, w tym:

 • dorośli – 1.506;
 • dzieci – 1.128.

    Udostępnione na miejscu w 2022  r. Ogółem – 9, w tym:

 • dorośli – 6;
 • dzieci   –  3.

 Czasopisma:

    Wypożyczenia w 2022 r. Ogółem – 1.549, w tym:

 • dorośli – 1.462;
 • dzieci   –       87.

      Udostępnione na miejscu w 2022 r. Ogółem  7.546, w tym:

 • dorośli – 7.010;
 • dzieci   –  536.

2021

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2021 r. Ogółem 76.358  woluminów, w tym:

 • dorośli – 48.295;
 • multimedia – 2.173;
 • dzieci   – 24.635;
 • dzieci multimedia – 1.255.

Czytelnicy w 2021 r. Ogółem – 2.866, w tym:

 • dorośli – 1.619;
 • dzieci   – 1.247.

Książki:

    Wypożyczenia w 2021 r. Ogółem – 80.633, w tym:

 • dorośli – 47.765;
 • dzieci   – 32.868.

     Udostępnione na miejscu w 2021 r. Ogółem – 4.691, w tym:

 • dorośli – 3.923;
 • dzieci   –     768.

 Multimedia:

    Wypożyczenia w 2021 r. Ogółem – 2.230, w tym:

 • dorośli – 1.277;
 • dzieci –      953.

    Udostępnione na miejscu w 2021  r. Ogółem – 6, w tym:

 • dorośli – 4;
 • dzieci   –  2.

 Czasopisma:

    Wypożyczenia w 2021 r. Ogółem – 1.678, w tym:

 • dorośli – 1.662;
 • dzieci   –       16.

      Udostępnione na miejscu w 2021 r. Ogółem  6.588, w tym:

 • dorośli – 6.373;
 • dzieci   –  215.48.295

2020

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2020 r. Ogółem 76.114 woluminów, w tym:

 • dorośli – 47.516;
 • multimedia – 1.951;
 • dzieci – 25.545;
 • dzieci multimedia – 1.102.

Czytelnicy w 2020 r. Ogółem – 2.811, w tym:

 • dorośli – 1.613;
 • dzieci – 1.198.

Książki:

Wypożyczenia w 2020 r. Ogółem – 69.050, w tym:

 • dorośli – 39.871;
 • dzieci – 29.179.

Udostępnione na miejscu w 2020 r. Ogółem 7.435, w tym:

 • dorośli – 6.632;
 • dzieci – 803.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2020 r. Ogółem – 2.135

 • dorośli – 1.059;
 • dzieci – 1.076.

Udostępnione na miejscu w 2020 r. Ogółem 7, w tym:

 • dorośli – 5;
 • dzieci   – 2.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2020 r. Ogółem – 1.825, w tym:

 • dorośli – 1.821;
 • dzieci   – 4.

Udostępnione na miejscu w 2020 r. Ogółem 9.936, w tym:

 • dorośli – 9.651;
 • dzieci   – 285

2019

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2019 Ogólem 73.654 woluminów, w tym:

 • dorośli – 46.668;
 • multimedia – 1.712;
 • dzieci   – 24.328;
 • dzieci multimedia  – 946.

Czytelnicy w 2019r. Ogółem – 3.057, w tym:

 • dorośli – 1.826;
 • dzieci   – 1.231.

Książki:

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem – 75.023, w tym:

 • dorośli – 44.820;
 • dzieci   – 30.203.

Udostępnione na miejscu w 2019 r. Ogółem 11.785, w tym:

 • dorośli – 9.930;
 • dzieci   – 1.855.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem – 2.456

 • dorośli – 1.104;
 • dzieci   – 1.352.

Udostępnione na miejscu w 2019r. Ogółem 15, w tym:

 • dorośli – 6;
 • dzieci   – 9.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem – 2.206, w tym:

 • dorośli – 2.147;
 • dzieci   – 59.

Udostępnione na miejscu w 2019r. Ogółem 17.123, w tym:

 • dorośli – 16.651;
 • dzieci   – 472

2018

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2018 Ogólem 72.623 woluminów, w tym:

 • dorośli – 46.499;
 • multimedia – 1.480;
 • dzieci   – 23.839;
 • dzieci multimedia  – 805.

Czytelnicy w 2018r. Ogółem – 3.084, w tym:

 • dorośli – 1.975;
 • dzieci   – 1.109.

Książki:

Wypożyczenia w 2018r. Ogółem – 65.901, w tym:

 • dorośli – 42.296;
 • dzieci   – 23.605.

Udostępnione na miejscu w 2018 r. Ogółem 9.433, w tym:

 • dorośli – 9.225;
 • dzieci   – 208.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2018r. Ogółem – 2.846

 • dorośli – 1.361;
 • dzieci   – 1.485.

Udostępnione na miejscu w 2018r. Ogółem 21.

 • dorośli – 10;
 • dzieci   – 11.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2018r. Ogółem – 2.119, w tym:

 • dorośli – 2.084;
 • dzieci   – 35.

Udostępnione na miejscu w 2018r. Ogółem 18.157, w tym:

 • dorośli – 18.154;
 • dzieci   – 3

2017

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2017 Ogólem 70.441 woluminów, w tym:

 • dorośli – 45.903;
 • multimedia – 1.264;
 • dzieci   – 22.530.
 • dzieci multimedia  – 671.

Czytelnicy w 2017r. Ogółem – 3.330, w tym:

 • dorośli – 2.020;
 • dzieci   – 1.310.

Książki:

Wypożyczenia w 2017r. Ogółem – 65.603, w tym:

 • dorośli – 42.695;
 • dzieci   – 22.908.

Udostępnione na miejscu w 2017 r. Ogółem 9.598, w tym:

 • dorośli – 8.338;
 • dzieci   – 1.260.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2017r. Ogółem – 1.978

 • dorośli – 1.109;
 • dzieci   – 869.

Udostępnione na miejscu w 2017r. Ogółem 8.

 • dorośli – 2;
 • dzieci   – 6.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2017r. Ogółem – 1.715, w tym:

 • dorośli – 1.694;
 • dzieci   – 21.

Udostępnione na miejscu w 2017 r. Ogółem 16.240, w tym:

 • dorośli – 15.783;
 • dzieci   – 457

2016

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2016 Ogólem 70.441 woluminów, w tym:

 • dorośli – 45.826;
 • multimedia – 1.048;
 • dzieci   – 23.020.

Czytelnicy w 2016r. Ogółem – 3.494, w tym:

 • dorośli – 2.003;
 • dzieci   – 1.491.

Książki:

Wypożyczenia w 2016r. Ogółem – 67.622, w tym:

 • dorośli – 41.821;
 • dzieci   – 25.801.

Udostępnione na miejscu w 2016 r. Ogółem 10.582, w tym:

 • dorośli – 7.687;
 • dzieci   – 2.895.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2016r. Ogółem – 1.583

 • dorośli – 924;
 • dzieci   – 659.

Udostępnione na miejscu w 2016r. Ogółem 11.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2016r. Ogółem – 1.362, w tym:

 • dorośli – 1.236;
 • dzieci   – 26.

Udostępnione na miejscu w 2016 r. Ogółem 18.103, w tym:

 • dorośli – 16.803;
 • dzieci   – 1.300

2015

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2015 Ogólem 70.369 woluminów, w tym:

 • dorośli – 45.651;
 • multimedia – 1.347;
 • dzieci   – 23.371.

Czytelnicy w 2015r. Ogółem – 3.484, w tym:

 • dorośli – 1.1975;
 • dzieci   – 1.509.

Książki:

Wypożyczenia w 2015r. Ogółem – 64.050, w tym:

 • dorośli – 39.934;
 • dzieci   – 24.116.

Udostępnione na miejscu w 2015 r. Ogółem 9.260, w tym:

 • dorośli – 5.721;
 • dzieci   – 3.539.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2015r. Ogółem – 1.330 Udostępnione na miejscu w 2015r. Ogółem 6.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2015r. Ogółem – 1.260, w tym:

 • dorośli – 1.248;
 • dzieci   – 12.

Udostępnione na miejscu w 2015 r. Ogółem 17.122, w tym:

 • dorośli – 15.637;
 • dzieci   – 1.485

2014

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2014 Ogólem 68.609 woluminów, w tym:

 • dorośli – 45.784;
 • multimedia – 1.084;
 • dzieci   – 22.825.

Czytelnicy w 2014r. Ogółem – 3.738, w tym:

 • dorośli – 1.811;
 • dzieci   – 1.927.

Książki:

Wypożyczenia w 2014r. Ogółem – 54.251, w tym:
 • dorośli – 28.021;
 • dzieci   – 26.230.

Udostępnione na miejscu w 2014 r. Ogółem 4.175, w tym:

 • dorośli – 1.476;
 • dzieci   – 2.699.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2014r. Ogółem – 1.061 Udostępnione na miejscu w 2014r. Ogółem 7.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2014r. Ogółem – 826, w tym:
 • dorośli – 764;
 • dzieci   – 62.

Udostępnione na miejscu w 2014 r. Ogółem 4.412, w tym:

 • dorośli – 3.131;
 • dzieci   – 1.281

2013

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2013 Ogólem 68.143 woluminów, w tym:

 • dorośli – 44.524;
 • multimedia – 826;
 • dzieci   – 22.793.

Czytelnicy w 2013r. Ogółem – 4.053, w tym:

 • dorośli – 2.489;
 • dzieci   – 1.564.

Książki:

Wypożyczenia w 2013r. Ogółem – 74.605, w tym:

 • dorośli – 47.619;
 • dzieci   – 26.986.Udostępnione na miejscu w 2013 r. Ogółem 9.766, w tym:

 • dorośli – 6.414;
 • dzieci   – 3.352.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2013r. Ogółem – 1.389 Udostępnione na miejscu w 2013 r. Ogółem 10.

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2013r. Ogółem – 1.472, w tym:

 • dorośli – 1.401;
 • dzieci   – 71.

Udostępnione na miejscu w 2013 r. Ogółem 27.029, w tym:

 • dorośli – 25.114;
 • dzieci   – 1.915.

2012

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2012 Ogólem 65.779 woluminów, w tym:

 • dorośli – 43.298;
 • multimedia – 598;
 • dzieci   – 21.883.

Czytelnicy w 2012r. Ogółem – 4.179, w tym:

 • dorośli – 2.572;
 • dzieci   – 1.607.

Książki:

Wypożyczenia w 2012r. Ogółem – 74.357, w tym:

 • dorośli – 47.286;
 • dzieci   – 27.071.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2012r. Ogółem – 1.328

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2012r. Ogółem – 1.440, w tym:

 • dorośli – 1.298;
 • dzieci   – 142.

2011

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2011 Ogólem 64.992 woluminów, w tym:

 • dorośli – 43.539;
 • multimedia – 351;
 • dzieci   – 21.102.

Czytelnicy w 2011r. Ogółem – 4.385, w tym:

 • dorośli – 2.702;
 • dzieci   – 1.683.

Książki:

Wypożyczenia w 2011r. Ogółem – 72.985, w tym:

 • dorośli – 46.830;
 • dzieci   – 26.155.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2011r. Ogółem – 948

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2011r. Ogółem – 1.601, w tym:

 • dorośli – 1557;
 • dzieci   – 44.

2010

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2010 Ogólem 63.275 woluminów, w tym:

 • dorośli – 43.010;
 • multimedia – 203;
 • dzieci   – 20.062.

Czytelnicy w 2010r. Ogółem – 4.335, w tym:

 • dorośli – 2.700;
 • dzieci   – 1.635.

Książki:

Wypożyczenia w 2010r. Ogółem – 71.867, w tym:

 • dorośli – 47.349;
 • dzieci   – 24.518.

Multimedia:

Wypożyczenia w 2010r. Ogółem – 724

Czasopisma:

Wypożyczenia w 2010r. Ogółem – 1.013, w tym:

 • dorośli – 932;
 • dzieci   – 81.

2009

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2009 Ogólem 64.606 woluminów, w tym:

 • dorośli – 42.597;
 • multimedia – 70;
 • dzieci   – 21.939.

Czytelnicy w 2009r. Ogółem – 4.384, w tym:

 • dorośli – 2.734;
 • dzieci   – 1.650.

Wypożyczenia w 2009r. Ogółem – 73.351, w tym:

 • dorośli – 47.165;
 • dzieci   – 26.186.

2008

Zbiory biblioteki, stan na 31.12.2008 Ogólem 67.893 woluminów, w tym:

 • dorośli – 43.680;
 • dzieci   – 24.213.

Czytelnicy w 2008r. Ogółem – 4.147, w tym:

 • dorośli – 2.540;
 • dzieci   – 1.607.

Wypożyczenia w 2008r. Ogółem – 66.796, w tym:

 • dorośli – 43.783;
 • dzieci   – 23.013.
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl