Historia

      Historia bibliotekarstwa w Rawie Mazowieckiej sięga końca XIX wieku. Pierwsza biblioteka o charakterze publicznym powstała w latach 1902-1905. Niestety, księgozbiory bibliotek działających podczas II wojny światowej uległy całkowitemu zniszczeniu i trzeba było zaczynać od nowa. Już w styczniu 1945 roku powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna, a w 1949 roku powołano Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1955 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej obie placówki połączono w jedną – Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1965 roku wyodrębniono Oddział dla Dzieci. W wyniku reformy administracyjnej z 1975 roku (likwidacja powiatów) – od 1 stycznia 1976 roku biblioteka prowadziła działalność jako Miejska Biblioteka Publiczna i spełniała funkcję biblioteki rejonowej. Do końca 1986 roku istniał w bibliotece dział instrukcyjno – metodyczny.

      Od 1987 roku do chwili obecnej funkcjonuje jako Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 października 2003 roku Biblioteka otrzymała imię Jana Pawła II.

      Biblioteka posiadała dwie Filie z których Filia nr 2 przy Szpitalu Rejonowym uległa likwidacji w 1995 r., a Filię nr 1 zlikwidowano w 1996 roku. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej posiada dwie placówki: Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dorosłych, która mieści się od 1965 roku w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 oraz Oddziału dla Dzieci, który mieści się od 1993 roku w budynku parafialnym przy pl. Piłsudskiego 9

      Zainteresowanym historią bibliotekarstwa w Rawie Mazowieckiej poleca się artykuł Anny Krajewskiej i Anny Dutkiewicz pt. „Z dziejów Bibliotek Publicznych w Rawie Mazowieckiej do czasów Drugiej Wojny Światowej”, „Notatnik Rawski”, Rawa Mazowiecka 2004, nr 8,s.17-20, oraz artykuł Anny Dutkiewicz pt. „Pani Kierowniczka”, „Notatnik Rawski”, Rawa Mazowiecka 2004, nr 8,s.21-26.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl