Prasa

2024

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Biblioteka Publiczna
  • Dziennik Łódzki
  • Gazeta Wyborcza
  • Mówią Wieki
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • Aura – 2001-2022(do 3-numeru)
  • Biblioteka Publiczna – 2021(od 7-go numeru) – 2023
  • Bibliotekarz – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2023
  • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – nr 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • Cogito – 2000-2017 (I kwartał)
  • Echo Ziemi Rawskiej – 1994-2002
  • Film – 1994-2014 (I półrocze))
  • Focus- 2006-2008, 2009-2022 (do 3-go numeru)
  • Focus Historia – 2012-2022 (do 2-go numeru)
  • Gazeta Rawska – 1992-2006
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy – 2001-2022
  • KochamRawe.pl – 2012-2023
  • Kultura i Biznes – 2002-2023
  • Literatura – 1985-1992, 1997-1999
  • Literatura na Świecie – 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019-2023)
  • Mówią Wieki – 1958-1990, 2022 (od 4-go numeru) – 2023
  • National Geographic – 2007-2023
  • Newsweek – 2004 – 2023
  • Nowe Książki – 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • Poezja – 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • Polityka – 1996-2023
  • Poradnik Bibliotekarza – 1970, 1973 – 2023
  • Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2023
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2023
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2020
  • Wprost – 1995-2020 (do 14-tego numeru)
  • Ziemia Łódzka – 1999-2023

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor
  • Biblioteka w szkole

 CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2023
  • Małe charaktery – od nr 11 (2021-2022).
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2017 (I półrocze), 2019 (od nr 4), 2020-23.
  • Świerszczyk 1994 – 2023
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015 – 2018 (I półrocze), 2019
  • Victor (dawniej Victor Gimnazjalista) 1999 – 2023
  • Victor Junior 2011 – 2023
  • KochamRawe.pl – 2019, 2020, 2021, 2023.
  • Łódzkie.pl – 2019 (II półrocze), 2020.

2023

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Biblioteka Publiczna
  • Bibliotekarz
  • Dziennik Łódzki
  • Fakt
  • Gazeta Wyborcza
  • Mówią Wieki
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • Aura – 2001-2022(do 3-numeru)
  • Biblioteka Publiczna – 2021(od 7-go numeru) – 2022
  • Bibliotekarz – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2022
  • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – nr 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • Cogito – 2000-2017 (I kwartał)
  • Echo Ziemi Rawskiej – 1994-2002
  • Film – 1994-2014 (I półrocze))
  • Focus- 2006-2008, 2009-2022 (do 3-go numeru)
  • Focus Historia – 2012-2022 (do 2-go numeru)
  • Gazeta Rawska – 1992-2006
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy – 2001-2022
  • KochamRawe.pl – 2012-2022
  • Kultura i Biznes – 2002-2022
  • Literatura – 1985-1992, 1997-1999
  • Literatura na Świecie – 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019-2022)
  • Mówią Wieki – 1958-1990, 2022 (od 4-go numeru)
  • National Geographic – 2007-2022
  • Newsweek – 2004 – 2022
  • Nowe Książki – 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • Poezja – 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • Polityka – 1996-2022
  • Poradnik Bibliotekarza – 1970, 1973 – 2022
  • Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2022
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2022
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2020
  • Wprost – 1995-2020 (do 14-tego numeru)
  • Ziemia Łódzka – 1999-2022

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista
  • Biblioteka w szkole

 CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2022
  • Małe charaktery – od nr 11 (2021-2022).
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2017 (I półrocze), 2019 (od nr 4), 2020-22.
  • Świerszczyk 1994 – 2022
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015 – 2018 (I półrocze), 2019
  • Victor (dawniej Victor Gimnazjalista) 1999 – 2022
  • Victor Junior 2011 – 2022
  • KochamRawe.pl – 2019, 2020, 2021, 2022.
  • Łódzkie.pl – 2019 (II półrocze), 2020-22.

2022

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Biblioteka Publiczna
  • Bibliotekarz
  • Dziennik Łódzki
  • Fakt
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Mówią Wieki
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Przegląd Sportowy
  • Rzeczpospolita
  • Sieci

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • Aura – 2001-2021
  • Biblioteka Publiczna – 2021(od 7-go numeru)
  • Bibliotekarz – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2021
  • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – nr 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • Cogito – 2000-2017 (I kwartał)
  • Echo Ziemi Rawskiej – 1994-2002
  • Film – 1994-2014 (I półrocze))
  • Focus- 2006-2008, 2009-2021
  • Focus Historia – 2012-2021
  • Gazeta Rawska – 1992-2006
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy – 2001-2021
  • KochamRawe.pl – 2012-2021
  • Kultura i Biznes – 2002-2021
  • Literatura – 1985-1992, 1997-1999
  • Literatura na Świecie – 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019-2021)
  • Mówią Wieki – 1958-1990
  • National Geographic – 2007-2021
  • Newsweek – 2004 – 2021
  • Nowe Książki – 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • Poezja – 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • Polityka – 1996-2021
  • Poradnik Bibliotekarza – 1970, 1973 – 2021
  • Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2021
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2021
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2020
  • Wprost – 1995-2020 (do 14-tego numeru)
  • Ziemia Łódzka – 1999-2021

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Małe charaktery
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista
  • Biblioteka w szkole

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2021
  • Małe charaktery – od nr 11 (2021).
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2017 (I półrocze), 2019 (od nr 4), 2020-21.
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Świerszczyk 1994 – 2021
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015 – 2018 (I półrocze)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2021
  • Victor Junior 2011 – 2021
  • KochamRawe.pl – 2019, 2020,2021.
  • Łódzkie.pl – 2019 (II półrocze), 2020-21.

2021

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Tygodnik Powszechny

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • Aura – 2001-2020
  • Bibliotekarz – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2020
  • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – nr 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • Cogito – 2000-2017 (I kwartał)
  • Echo Ziemi Rawskiej – 1994-2002
  • Film – 1994-2014 (I półrocze))
  • Focus- 2006-2008, 2009-2020
  • Focus Historia – 2012-2020
  • Gazeta Rawska – 1992-2006
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy – 2001-2020
  • KochamRawe.pl – 2012-2020
  • Kultura i Biznes – 2002-2018
  • Literatura – 1985-1992, 1997-1999
  • Literatura na Świecie – 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019-2020)
  • Mówią Wieki – 1958-1990
  • National Geographic – 2007-2020
  • Newsweek – 2004 – 2020
  • Nowe Książki – 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • Poezja – 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • Polityka – 1996-2020
  • Poradnik Bibliotekarza – 1970, 1973 – 2020
  • Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2020
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2020
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2020
  • Wprost – 1995-2020 (do 14-tego numeru)
  • Ziemia Łódzka – 1999-2020

2020

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Tygodnik Powszechny
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2019
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2019
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 6-11 (2017), 1-4, 6,11 (2018)
  • COGITO – 2000-2017 (I kwartał)
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • FILM – 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2019
  • FOCUS HISTORIA – 2012-2019
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2019
  • KOCHAMRAWE.PL – 2012-2019
  • Kultura i Biznes – 2002-2018
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • Łódzkie.pl 2-10 (2019)
  • MÓWIĄ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2019
  • NEWSWEEK 2004 – 2019
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2019
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2019
  • Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2019
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2019
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2019
  • WPROST – 1995-2019
  • Ziemia Łódzka – 1999-2019

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2019
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2017 (I półrocze), 219 9od nr 4)
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Świerszczyk 1994 – 2019
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015 – 2019
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015 – 2018 (I półrocze)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2019
  • Victor Junior 2011 – 2019
  • KochamRawe.pl – 2019
  • Łódzkie.pl – 2019 (II półrocze)

2019

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Tygodnik Powszechny
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2018
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2018
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003), 1-6 (2018)
  • COGITO – 2000-2017 (I kwartał)
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • FILM – 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2018
  • FOCUS HISTORIA – 2012-2018
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2018
  • KOCHAMRAWE.PL – 2012-2018
  • Kultura i Biznes – 2002-2013
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2018
  • NEWSWEEK 2004 – 2018
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2018
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2018
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • w Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2018
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2018
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2018
  • WPROST – 1995-2018
  • Ziemia Łódzka – 1999-2018

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2017
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2017 (I półrocze)
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Świerszczyk 1994 – 2018
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015 – 2018
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015 – 2018 (I półrocze)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2018
  • Victor Junior 2011 – 2018

2018

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych

  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Coaching
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • National Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Sieci
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2017
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2017
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO – 2000-2017 (I kwartał)
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • FILM – 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2017
  • FOCUS HISTORIA – 2012-2017
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2017
  • KOCHAMRAWE.PL
  • Kultura i Biznes – 2002-2013
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA |WIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIˇ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2017
  • NEWSWEEK 2004 – 2017
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2017
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2016
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • Tygodnik Powszechny – 2018 – 2022 (do 14 numeru)
  • w Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2017
  • Wieści Gazeta Regionalna – 2009-2017
  • Wieści znad Krzemionki 2015 – 2017
  • WPROST – 1995-2017
  • Ziemia Łódzka – 1999-2017

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2017
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2017
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • |wierszczyk 1994 – 2017
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015 – 2017
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015 – 2017
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2017
  • Victor Junior 2011 – 2017

2017

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Vita
  • w Sieci
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2016
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2016
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO – 2000-2016
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • FILM – 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2016
  • FOCUS HISTORIA – 2012-2016
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2016
  • KOCHAMRAWE.PL
  • Kultura i Biznes – 2002-2013
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2016
  • NEWSWEEK 2004 – 2016
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2016
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2016
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2016
  • w Sieci – 2015 (od 20-go numeru) – 2016
  • Wieści Gazeta REgionalna – 2009-2016
  • WPROST – 1995-2016
  • Ziemia Łódxka – 1999-2016

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015-2016
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2016
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Świerszczyk 1994 – 2016
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015, 2016
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015, 2016
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2016
  • Victor Junior 2011 – 2016

2016

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Vita
  • w Sieci
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2015
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2015
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO – 2000-2015
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • FILM – 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2015
  • FOCUS HISTORIA – 2012-2015
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2015
  • KOCHAMRAWE.PL
  • KOMPUTER ŚWIAT – 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2014 (I PÓŁROCZE)
  • Kultura i Biznes – 2002-2013
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2015
  • NEWSWEEK 2004 – 2015
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2015
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2015
  • Twój Kurier Regionalny – 2009-2015
  • w Sieci – 2015 (od 20-go numeru)
  • Wieści Gazeta REgionalna – 2009-2015
  • WPROST – 1995-2015

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2015
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2015
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Świerszczyk 1994 – 2015
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2015
  • Guliwer 1997 – 2011, 2015
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2015
  • Victor Junior 2011 – 2015

2015

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Fakt
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Vita
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2014
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2014
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO – 2000-2014
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • FILM – 1994-2014 (I PÓŁROCZE)
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2014
  • FOCUS HISTORIA – 2012-2014
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2014
  • KOCHAMRAWE.PL
  • KOMPUTER ŚWIAT – 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2014 (I PÓŁROCZE)
  • Kultura i Biznes – 2002-2013
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2014
  • NEWSWEEK 2004 – 2014
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2014
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2014
  • WPROST – 1995-2014

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2012
  • Animals Planet – nr 3, 4, 5, 6, 7 (2012)
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2012
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Fun Club – 2012
  • Świerszczyk 1994 – 2011
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2012
  • Guliwer 1997 – 2011, 2012 (I kwartał)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2012
  • Victor Junior 2011, 2012

2013

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj Magazyn
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Animals Planet
  • Biblioteka w szkole
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Gryzmołek: od przedszkolaka do pierwszaka
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2012
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2012
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO – 2000-2012
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • ERGO – 2009
  • FILM – 1994-2012
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2012
  • FOCUS HISTORIA – 2012
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2012
  • KOMPUTER ŚWIAT – 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2012
  • Kultura i Biznes – 2002-2011
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • MÓWIĄ WIEKI – 1958-1990
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2012
  • NEWSWEEK 2004 – 2012
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2012
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2012
  • WPROST – 1995-2012
  • Zdrowie – 2010 – 2012

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4), 2012
  • Animals Planet – nr 3, 4, 5, 6, 7 (2012)
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2012
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Fun Club – 2012
  • Świerszczyk 1994 – 2011
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału], 2012
  • Guliwer 1997 – 2011, 2012 (I kwartał)
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2012
  • Victor Junior 2011, 2012

2012

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj Magazyn
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polska Dziennik Łódzki
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło
  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Junior
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2011
  • BIBLIOTEKARZ – 1963, 1965, 1969 – 1970, 1975-2011
  • BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – NR 2-3, 5-18, 22-23, 30-32 (2001-2003)
  • COGITO – 2000-2011
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • ERGO – 2009
  • FILM – 1994-2011
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2011
  • FOCUS HISTORIA – 2011
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2011
  • KOMPUTER ŚWIAT – 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2011
  • Kultura i Biznes – 2002-2011
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2011
  • NEWSWEEK 2004 – 2011
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2011
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 1970, 1973 – 2011
  • WPROST – 1995-2011
  • Zdrowie – 2010 – 2011

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dzieci

  • Abecadło 2011 (od nr 4)
  • Biblioteka w szkole 2000 – 2011
  • Dziewczyna 2004 – 2011
  • Świerszczyk 1994 – 2011
  • Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy 2011 [ od II kwartału]
  • Guliwer 1997 – 2010
  • Miś 2010 [I półrocze]
  • Victor Gimnazjalista 1999 – 2011
  • Victor Junior 2011

2011

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (poza numerami bieżącymi) na okres siedmiu dni.

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Dziennik Łódzki
  • Dziewczyna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Focus Historia
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj Magazyn
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001-2010
  • BIBLIOTEKARZ
  • COGITO – 2000-2010
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ – 1994-2002
  • ERGO – 2009
  • FILM – 1994-2010
  • FOCUS – 2006-2008, 2009-2010
  • GAZETA RAWSKA 1992-2006
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2010
  • KOMPUTER ŚWIAT – 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006-2010
  • Kultura i Biznes – 2002-2010
  • LITERATURA – 1985-1992, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007-2010
  • NEWSWEEK 2004 – 2010
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989-1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996-2010
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA
  • WPROST – 1995-2010
  • Zdrowie – 2010

2010

Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że istnieje możliwość wypożyczania czasopism (z wyłączeniem numerów bieżących).

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik; Gazeta Prawna
  • Dziennik Łódzki
  • Dziewczyna
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost
  • Zdrowie

Czytelnia dla Dzieci

  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Guliwer
  • Miś
  • Świerszczyk
  • Victor Gimnazjalista

CZASOPISMA ARCHIWALNE – Czytelnia dla Dorosłych

  • AURA – 2001- 2009
  • BIBLIOTEKARZ
  • COGITO – 2000 – 2009
  • ECHO ZIEMI RAWSKIEJ
  • ERGO – 2009
  • FILM – 1994 – 2009
  • FOCUS – 2006 – 2008
  • GAZETA RAWSKA
  • GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY – 2001-2009
  • KOMPUTER ŚWIAT – 2005 /3 KWARTAŁY/, 2006 – 2009
  • LITERATURA – 1985-1999, 1997-1999
  • LITERATURA NA ŚWIECIE 1982-1983, 1986-1987, 1989-1992
  • NATIONAL GEOGRAPHIC – 2007 – 2009
  • NEWSWEEK 2004 – 2009
  • NOWE KSIĄŻKI 1983, 1984, 1986-1990, 1991 /I półrocze/, 1997-2009
  • POEZJA 1984-1987, 1989 – 1999 /I półrocze/
  • POLITYKA – 1996 – 2009
  • PORADNIK BIBLIOTEKARZA
  • WPROST – 1995 – 2009

2009

W Miejskiej Bibliotece Publicznej można korzystać z następujących czasopism:

Czytelnia dla Dorosłych
  • Angora
  • Aura
  • Bibliotekarz
  • Cogito
  • Dziennik – Polska, Europa, Świat
  • Dziennik Łódzki
  • Dziewczyna
  • Ergo
  • Fakt
  • Film
  • Focus
  • Gala
  • Gazeta Wyborcza
  • Głos Rawy i Okolicy
  • Komputer Świat
  • Naj
  • Nationale Geographic
  • Newsweek
  • Nowe Książki
  • Pani
  • Polityka
  • Poradnik Bibliotekarza
  • Rzeczpospolita
  • Wprost

Czytelnia dla Dzieci

  • Biblioteka w szkole
  • Dziewczyna
  • Guliwer
  • Świerszczyk
  • Victor Gimnazjalista
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl