Sieć na kulturę

Sprzęt komputerowy, który otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu już służy rawskim Czytelnikom

Zarzuciliśmy „Sieć na kulturę”

W 2021 roku nasza biblioteka wzięła udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim”.

Projekt polegał na podniesieniu kompetencji medialnych pracowników instytucji kultury oraz grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
W bezpłatnym 31-godzinnym szkoleniu pod hasłem „Kompetencje medialne” najpierw wzięła udział dwójka bibliotekarzy z naszej placówki. Do udziału w drugiej części projektu zaprosiliśmy rawską młodzież. Szkolenie (także 31-godzinne) przeprowadziliśmy w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Wzięło w nim udział 14 ósmoklasistów, uczniów klasy VIIIB SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Młodzież szkoliła się w dwóch grupach, które poprowadzili koordynatorzy projektu z naszej biblioteki.
Oficjalne podsumowanie projektu połączone z wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu zorganizowaliśmy w grudniu w zaprzyjaźnionej pizzerii DaGrasso. To smaczne podsumowanie było podziękowaniem dla młodzieży za ich zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.
Tuż przed gwiazdką natomiast dotarł do nas sprzęt komputerowy, który otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu. Są to cztery laptopy oraz dwa tablety. Nowoczesny sprzęt zastąpił wysłużone komputery w czytelni i jest do dyspozycji naszych Czytelników.

Warto podkreślić, że cały projekt „Sieć na kulturę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

strona 1

GALERIA

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl