PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej otrzymała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Kultura + priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek na zadanie „Przebudowa z termomodernizacją oraz wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej”.
Operatorem programu z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Książki w Krakowie.
Umowę na realizację zadania o łącznej wartości 1. 417.866 zł podpisano 01 października 2013 r . W tej kwocie dofinansowanie wynosi1.063.400 zł, a wkład własny jako środki z dotacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 354. 466 zł.
Zadanie będzie realizowane do 31 października 2014 r.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl