Nowocześnie i elegancko 👍💻

Sprzęt komputerowy, który otrzymaliśmy w ramach realizacji dwóch projektów już służy rawskim Czytelnikom

Zarzuciliśmy „Sieć na kulturę” oraz czytamy słuchając czyli Czytaki od Stowarzyszenia „Larix”

W 2021 roku nasza biblioteka wzięła udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” zaś rok wcześniej realizowaliśmy program Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Efektem tych działań jest nowy sprzęt z którego mogą korzystać nasi kochani Czytelnicy. Do biblioteki trafiły cztery laptopy oraz dwa tablety w ramach projektu „Sieć na kulturę” oraz dwa Czytaki z programu Stowarzyszenia „Larix”, wartość sprzętu to około 9 000 zł.

Pierwszy projekt polegał na podniesieniu kompetencji medialnych pracowników instytucji kultury oraz grupy dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
W bezpłatnym 31-godzinnym szkoleniu pod hasłem „Kompetencje medialne” najpierw wzięła udział dwójka bibliotekarzy z naszej placówki. Do udziału w drugiej części projektu zaprosiliśmy rawską młodzież. Szkolenie (także 31-godzinne) przeprowadziliśmy w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Wzięło w nim udział 14 ósmoklasistów, uczniów klasy VIIIB SP nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Młodzież szkoliła się w dwóch grupach, które poprowadzili koordynatorzy projektu z naszej biblioteki.
Oficjalne podsumowanie projektu połączone z wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu zorganizowaliśmy w grudniu w zaprzyjaźnionej pizzerii DaGrasso. To smaczne podsumowanie było podziękowaniem dla młodzieży za ich zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.
Tuż przed gwiazdką natomiast dotarł do nas sprzęt komputerowy, który otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu. Są to cztery laptopy oraz dwa tablety. Nowoczesny sprzęt zastąpił wysłużone komputery w czytelni i jest do dyspozycji naszych Czytelników.
Warto podkreślić, że cały projekt „Sieć na kulturę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W drugim zaś biblioteki mające status biblioteki publicznej zgłaszały swój udziału w projekcie Stowarzyszenia „Larix” „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2020”. Dodatkowym atutem był i jest dostęp do zbirów adiobooków nagrywanych przez Stowarzyszenie. Dzięki temu osoby słabowidzące lub niewidome mogą wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i korzystać z radości czytania. W minionym roku dwa Czytaki udostępnione przez Stowarzyszenie zostały przekazane naszej bibliotece na stałe, wraz z dostępem do wspomnianej bazy książek mówionych. Czytaki nie leżą w bibliotece, w 2021 wypożyczaliśmy je siedmiokrotnie na maksymalny czas dwóch miesięcy i wgraliśmy na nie ponad 200 książek. Niektórzy z naszych czytelników zdecydowali się na zakup swoich własnych Czytaków i zaglądają do nas w celu uzupełnienia bazy książek do słuchania. Znakomita inicjatywa na rzecz udostępniania osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, cyfrowych książek mówionych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl