„BEZPIECZNE WAKACJE” – konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „BEZPIECZNE WAKACJE”.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej. Ma na celu promowanie bezpieczeństwa w czasie podróży oraz wypoczynku w okresie wakacyjnym.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Konkurs polega na stworzeniu plakatu oraz wymyśleniu hasła, które zostanie na nim umieszczone. Praca ma promować BEZPIECZNE WAKACJE. Format i technika – dowolne. Najważniejsze, aby podkreślony został temat przewodni konkursu, a praca została własnoręcznie wykonana przez uczestnika.

Ważne: autorzy oceniani będą indywidualnie – jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę.

Na prace czekamy do 20 czerwca 2022 r.

Możecie:
dostarczyć je osobiście do siedziby MBP Oddział dla Dzieci mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 9 w Rawie Mazowieckiej,
zostawić je w sekretariacie swojej placówki – organizatorzy osobiście odbiorą je po upłynięciu terminu przyjmowania prac.

Autorzy najciekawszych, zdaniem powołanej przez organizatorów komisji, prac – zostaną nagrodzeni. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Zaprezentujemy je na pokonkursowej wystawie.

Uwaga – udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przewarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby promocyjne konkursu.

Głównym celem konkursu jest promowanie bezpiecznych form letniego wypoczynku. Udział w konkursie to ciekawa forma edukacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowania prawidłowych postaw i zachowania dzieci na drodze, w domu i na letniskach, w czasie podróży.

Patroni medialni:
Radio Łódź
Radio Victoria
Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy
KochamRawę.pl
eRawa.pl

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl